Projektgruppen 2018

Projektgruppen för FARAD 2018 består av engagerade studenter från F-sektionen (Teknisk Fysik, Teknisk Matematik och Teknisk Nanovetenskap).

Elli Andersson, Projektledare FARAD 2018
076-0848441
elli@farad.nu

Patrik Trulsson, Företagsansvarig
patrik@farad.nu

Joaquín Rudervall, Företagsansvarig
joaquin@farad.nu

Ingrid Torstensson, PR-ansvarig
ingrid@farad.nu

Johan Larsson, Logistik-ansvarig
johan@farad.nu

 

Projektgruppen 2018

Projektgruppen 2018