Projektgruppen för FARAD 2019 består av engagerade studenter från F-sektionen (Teknisk Fysik, Teknisk Matematik och Teknisk Nanovetenskap).

Projektgruppen FARAD 2019

Max Gustafson, Projektledare FARAD 2019
070-753 15 62
max@farad.nu

Daniel Ringwald, Logistikansvarig FARAD 2019
daniel@farad.nu

Gustav Lidmar, Nano/Pi-Farad och logistikansvarig FARAD 2019
gustav@farad.nu

David Fu, Webb/PR-ansvarig FARAD 2019
david@farad.nu