Teknisk fysik

Som civilingenjör i Teknisk fysik har man god insikt i de fysikaliska lagar som styr världen och man har vad som krävs för att förverkliga ny teknik och nya uppfinningar. Man är bra på att hantera och sortera stora mängder information och har specialistkompetens, samtidigt som man har den bredd som krävs för att samarbeta med människor med andra kompetenser. Förutom de djupa kunskaper i matematik och fysik som behövs för utveckling i vårt samhälle har man insikt i teknikområden som till exempel hållfasthetslära, energi- och miljöteknik och programmering. Tekniska fysiker fungerar ofta som projektledare eller spindel i nätet när projekt ska startas eller drivas.

Genom programmets unika kombination av fysik, matematik och teknikämnen, kommer studentena att lära dig beskriva och förstå din omgivning från atomkärnornas kvantmekaniska värld upp till stora komplexa system som tillverkningsindustrier och samhällsekonomi.

Tekniska fysiker arbetar ofta i ledande roller i forsknings- och utvecklingsarbete, både inom företag och inom universitet, eller som entreprenörer i egna företag. Exempel på arbetsuppgifter kan vara utveckling av styrsystem för industrirobotar, matematiska modeller för en stads energikonsumtion eller forskning kring solceller.

Teknisk matematik

Studenter som läser civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik är extra intresserad av matematik och dess tillämpningar. Här läser man mer matematik än på andra civilingenjörsprogram. Programmet är unikt i Sverige och präglas av mottot ”Matematik som teknologi”. Utexaminerade studenter har utvecklat sin problemlösningsförmåga samt sin förmåga att arbeta matematiskt med många olika typer av problem, även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer.

Idag efterfrågas ofta specialistkompetens i matematik på arbetsmarknaden. Detta var skälet till att LTH för 15 år sedan startade programmet i Teknisk matematik, som är det första av sitt slag i landet. Många civilingenjörer i teknisk matematik arbetar i team där de bidrar med matematisk deras specialistkunskap.

Nanovetenskap

Genom tvärvetenskapligt samarbete inom Lunds universitet har studenterna fått ett helhetsperspektiv på nanoteknik, där specialkomponerade kurser t ex i kemi och biologi bidrar till att bredda den grund som fysik och matematik ger. Under de fem åren får de både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin.

Studenterna som blir examinerade civilingenjörer känner sig tilltalade av att sudda ut gränserna mellan traditionella kunskapsområden som biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik. Redan från dag ett återspeglas denna tvärvetenskapliga karaktär i utbildningen. Det betyder att utbildningen i teknisk nanovetenskap attraherar motiverade studenter med en mycket bred intressesfär.

En civilingenjörsstudent inom nanovetenskap kan t ex komma att arbeta som arbetsledare, specialist eller forskare i ett företag inom biomedicin, informationsteknik eller materialteknik och man kommer med sin tvärvetenskapliga utbildning att vara attraktiv på arbetsmarknaden som är bred och möjligheterna många..

Mässa


FARAD är F-sektionen på Lunds Tekniska Högskolas årliga mässa och riktar sig till studenter på följande program:

Teknisk Fysik
Teknisk Matematik
Teknisk Nanovetenskap

Schema


FARAD evenemang:
31 Januari - FARAD-mässa
1 Februari - Nano-kvällsevenemang
2 Februari - Pi-kvällsevenemang


Plats


Matematikhuset
Sölvegatan 18
223 62 Lund

Kontakt


Anmälan
Anmälan kan också göras här

Sektionen
farad@fsektionen.se

Följ FARAD på:
Instagram

LinkedIn

Projektledare:
William Östlund
+46 72 31 35 909
farad@fsektionen.se